Polityka prywatności

Zaleca się aby osoby odwiedzające serwisy internetowe Casp System: www.caspsystem.pl, www.manometry24.pl, www.czujniki24.pl, www.enkodery24.pl, www.przetworniki24.pl, www.ndt24.pl, www.pomiar3d.pl, www.aparaturabadawcza.eu, zapoznały się z niniejszą Polityką Ochrony Prywatności przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych i/lub wypełnieniem dowolnego formularza elektronicznego znajdującego się w wymienionych serwisach.

1. Postanowienia ogólne
 1. Casp System Sp. z o. o., z siedzibą w Jaworznie przy ul. Puszkina 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód ,  Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000218980, z kapitałem zakładowym 50 000 PLN opłaconym w całości, nr NIP 632-18- 73-261, nr Regon 27830730, przestrzega zasad prywatności osób fizycznych i należycie chroni ich dane osobowe.
 2. Polityka Ochrony Prywatności znajduje zastosowanie do wszystkich informacji zbieranych lub wykorzystywanych przez Casp System Sp. z o. o. w tym przez serwisy internetowe dostępne pod adresami: www.caspsystem.pl, www.manometry24.pl, www.czujniki24.pl, www.enkodery24.pl, www.przetworniki24.pl, www.ndt24.pl, www.pomiar3d.pl, www.aparaturabadawcza.eu, każdy dalej zwany jest z osobna „Serwisem internetowym Casp System Sp. z o. o.”.
 3. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności nie obejmuje stron internetowych i usług podmiotów trzecich, do których dostęp można uzyskać za pomocą odnośników znajdujących w Serwisach internetowych Casp System Sp. z o. o.
 4. Podanie danych osobowych w czasie korzystania z Serwisu internetowego Casp System Sp. z o. o. oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w sposób określony w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności 

5. Klientem w rozumieniu niniejszej Polityki są osoby fizyczne odwiedzające strony Serwisu internetowego Casp System Sp. z o. o.

 

2. Gromadzenie i wykorzystywanie danych
 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samego Klienta, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych, koniecznych do przeprowadzenia transakcji sprzedaży 
i otrzymywania wiadomości w formie newslettera.
 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane i chronione zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Casp System Sp. z o. o. nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom za wyjątkiem umożliwienia spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub za zgodą osoby której dane dotyczą.  Casp System Sp. z o. o. może powierzyć dane osobowe do przetwarzania innym podmiotom na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Casp System Sp. z o. o. gromadzi dane osobowe za pośrednictwem formularzy rejestracyjnych opublikowanych na stronach Serwisów internetowych Casp System Sp. z o. o., poprzez bezpośredni kontakt z Klientem oraz gdy Klient przesyła do Casp System Sp. z o. o. faks lub wiadomość e-mail zawierającą jego dane.
 3. Klient rejestrując się w Serwisach Casp System Sp. z o. o. podaje login i hasło w formularzu rejestracyjnym („Rejestracja”). Przy dalszej konfiguracji konta, wymagane jest uzupełnienie w formularzu rejestracyjnym danych do faktury. Przy wyrażeniu zgody na otrzymanie newslettera, za pośrednictwem formularza rejestracyjnego podaje nazwę firmy, imię i nazwisko, adres firmy/zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy.
 4. Klient, który zdecyduje się wpisać na listę subskrybentów otrzymujących newsletter Casp System Sp. z o. o. wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. nr 144 poz. 1204 z 2002 r.) w formie newsletter’a.
 5. Klient w każdym momencie ma prawo zrezygnowania z usługi newslettera poprzez zaznaczenie na głównej stronie serwisu internetowego odpowiedniego pola o nie wyrażeniu zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera (pole „usuń”).
 6. Dane podane przez Klienta podczas rejestracji są wykorzystywane w ramach usług świadczonych przez Casp System Sp. z o. o. wyłącznie do umożliwienia Klientowi zalogowania się w Serwisach internetowych Casp System Sp. z o. o., realizacji złożonych przez niego zamówień. W konkretnym przypadku dane Klienta mogą zostać udostępniane innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności czy firmy ubezpieczeniowe, w celu realizacji zamówienia, przy czym podmioty te zobowiązane są zachować poufność w odniesieniu do przekazanych im danych Klientów.
 7. Dane Klienta mogą być udostępniane uprawnionym do tego organom państwowym.
 8. Klient ma prawo uzyskania dostępu, poprawiania lub uzupełnienia swoich danych osobowych przekazanych Casp System Sp. z o. o. oraz sprzeciwiania się używaniu jego danych osobowych. Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego, oraz dane zbierane automatycznie.

 

3. Stosowanie plików cookies
 1. Serwisy internetowe Casp System Sp. z o. o. wykorzystują do zbierania informacji pliki cookies- pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze przez przeglądarkę.
 2. Cookies umożliwiają wygodniejsze i bezpieczniejsze korzystanie z serwisów internetowych, gdyż pozwalają automatycznie rozpoznać Państwa komputer, dopasować wygląd witryny do Państwa preferencji, zachować hasło, by nie musieli go Państwo każdorazowo wpisywać przy następnej wizycie w serwisie internetowym Casp System Sp. z o. o.
 3. Cookies nie zawierają żadnych wirusów oraz nie umożliwiają identyfikacji tożsamości użytkownika
 4. Serwisy internetowe Casp System Sp. z o. o. wykorzystują i umożliwiają korzystanie plików cookies podmiotom trzecim- Google AdWords, Google Analytics.
 5. Pliki cookies mogą być wykorzystywane podczas remarketingu. Jest to reklama graficzna lub tekstowa oparta na zapisanych wcześniej preferencjach użytkownika, wyświetlana na innych stronach internetowych osobom odwiedzającym wcześniej daną stronę- narzędzi firm zewnętrznych m.in. Google Adwords.
 6. Obsługę Cookies można w każdej chwili wyłączyć w opcjach przeglądarki internetowej, niemniej jednak może to uniemożliwić korzystanie z serwisów internetowych Casp System Sp. z o. o.
Casp System Dofinansowanie
Wdrożenie systemu klasy B2B automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy CASP System i Partnerami biznesowymi firmy.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2002 - 2022 © Copyright Caspsystem caspsystem.pl / Polityka prywatności / Zastrzeżenia prawne / Kontakt Realizacja: Beam IT