Pomiar odkształceń materiałów i wyznaczanie naprężeń (StrainMaster)

System StrainMaster jest nowoczesnym optycznym urządzeniem służącym do analizy kształtu, naprężeń i deformacji oraz odkształceń ciał stałych, ziarnistych i cieczy.
StrainMaster jest wyposażony w najbardziej zaawansowany algorytm Digital Image Correlation  (DIC), co w połączeniu z najwyższej jakości hardwarem zapewnia łatwą i kompletną analizę materiałów. StrainMaster znajduje zastosowanie we wszystkich dziedzinach przemysłu, w których badane jest zachowanie materiałów, dając jednocześnie szybkie, dokładne wyniki poprzez łatwy w obsłudze interfejs PC.

StrainMaster może występować jako kompletny systemem lub jako oprogramowanie dla importowania i przetwarzania obrazów z zewnętrznych źródeł takich jak Elektronowy Mikroskop Skaningowy (SEM). StrainMaster oferuje kompletne rozwiązania dla zarządzania danymi z możliwością sterowania urządzeniami, pozyskiwaniem obrazów, przetwarzaniem danych, oceną oraz prezentacją wyników lub eksportem informacji.

Podczas pozyskiwania obrazów system StrainMaster jest w stanie wzbudzać pulsujące światło, zautomatyzować ruch, nagrywać analogowe dane i zsynchronizować z zewnętrznym (np. cyklicznym) zdarzeniem. Użytkownik jest w stanie ustawić serię operacji dla wielokrotnych kroków przetwarzania oraz wykorzystywać zasoby z podłączonego do sieci PC poprzez rozproszony system przetwarzania; wszystko to traktowane jest jako wersja standardowa.
Zakres systemów StrainMaster dostępny jest od urządzeń przenośnych do wyspecjalizowanych laboratoryjnych wersji. Każdy system może zostać dostosowany do indywidualnych wymagań, zarówno dla przemysłowych jak i laboratoryjnych aplikacji.

Dostępnych jest kilka upgradów pozwalających na zastosowanie systemu do pomiarów wieloparametrowych. Przykładowo technika PIV może zostać dołączona do badań interakcji struktury cieczy, poprzez jednoczesny pomiar deformacji struktury oraz przepływu powietrza. Specjalne oprogramowanie pozwala na analizę pełnej objętości informacji ze skanów promieniowania rentgenowskiego lub CT, uzyskując tym samym dane deformacji 3D trzech komponentów.

Zdjęcia produktu
Pliki do pobrania 

StrainMaster

Casp System Dofinansowanie
Wdrożenie systemu klasy B2B automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy CASP System i Partnerami biznesowymi firmy.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2002 - 2019 © Copyright Caspsystem www.caspsystem.pl / Polityka prywatności / Zastrzeżenia prawne / Kontakt