Systemy czujników (Sensor Systems)

LaVision oferuje systemy optycznych czujników dla następujących aplikacji:

  • sondy do wyznaczania stosunku nadmiaru powietrza (wartość lambda) oraz pomiary stężeń gazów spalinowych w silnikach wewnętrznego spalania (Czujniki Spark Plug)
  • pomiar rozmiaru kropel oraz prędkości w aerozolach (Interferometry Phase Doppler)
  • tymczasowy pomiar koncentracji cząstek stałych (sadza) oraz ich podstawowa wielkość (Czujniki Soot )
  • wykrywanie śladowych ilości gazu dla testów wycieku (Czujniki leakage )
  • pomiar temperatury płomienia (Czujniki temperatury )
Zdjęcia produktu
Pliki do pobrania 

Internal Combustion Optical Sensor (ICOS)

 

 

 

 

Casp System Dofinansowanie
Wdrożenie systemu klasy B2B automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy CASP System i Partnerami biznesowymi firmy.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2002 - 2019 © Copyright Caspsystem www.caspsystem.pl / Polityka prywatności / Zastrzeżenia prawne / Kontakt