Systemy kamer

Kamery CCD oraz ICCD stanowią serce systemów obrazowania laserowego oferowanego przez LaVision. Dlatego też LaVision ciągle dąży do tego, by móc oferować kamery najbardziej odpowiednie dla zastosowań klientów. Wszystkie systemy kamer zawierają głowicę kamery, jednostki sterujące, interfejs dla multiportu TTL-I/O, komputer oraz wysokowydajny system oprogramowania DaVis służący gromadzeniu obrazów, przetwarzaniu danych oraz analizom.

Oprogramowanie Davis z LaVision umożliwia pełną kontrolę funkcjonowania kamery, synchronizację z innymi urządzeniami oraz aktywację urządzeń peryferyjnych. Wszystkie funkcje oprogramowania są programowane językiem poleceń LaVision. Język poleceń LV pozwala na kompletne sekwencje pomiarowe, włączając w to gromadzenie oraz przetwarzanie danych w celu końcowej ich prezentacji oraz kontroli urządzeń peryferyjnych. Możliwa jest aplikacja specyficznych modułów oprogramowania.

System szybkiego obrazowania dostarcza szczegółowych danych dotyczących zjawisk przejściowych. LaVision oferuje szeroki zakres ultra-szybkich kamer oraz źródeł światła współpracujących ze sobą w ramach zaawansowanych koncepcji synchronizacji. Szybkie obrazowanie jest w pełni kontrolowane za pomocą oprogramowania pracujących urządzeń, gromadzenia obrazów, ich przetwarzania oraz prezentacji.

Casp System Dofinansowanie
Wdrożenie systemu klasy B2B automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy CASP System i Partnerami biznesowymi firmy.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2002 - 2019 © Copyright Caspsystem www.caspsystem.pl / Polityka prywatności / Zastrzeżenia prawne / Kontakt