System PRISM 3 ESPI do pomiaru naprężeń

System ESPI następnej generacji do pomiaru naprężeń szczątkowych PRISM 3 zostanie udostępniony do zakupu w 2022 roku. Nowy system zawierać będzie w pełni zintegrowany laser oraz kamerę bez potrzeby jakichkolwiek zewnętrznych łączy optycznych. PRISM 3 zastąpi obecnie dostępny system PRISM, jeśli jednak nie możecie czekać, zapraszamy do kontaktu!

PRISM 3 jest przełomowym i innowacyjnym system przeznaczonym do pomiaru naprężeń szczątkowych. Technologia PRISM wykorzystuje bezkontaktową metodę ESPI w celu określania przemieszczeń powierzchniowych. Spójne światło laserowe kierowane jest na powierzchnię która odbija je w sposób rozproszony. Przed pierwszym, a także po każdym następnym inkrementowaniu wiertła, system PRISM wykonuje cyfrowe obrazowanie wysokiej rozdzielczości. Różnice występujące po każdej inkrementacji wiertła są analizowane, a dzięki temu możliwe jest obliczenie naprężeń szczątkowych.
 
Podstawowa zasada pomiaru jest identyczna do każdego konwencjonalnego systemu określania naprężeń opartego o wiercenie otworów, a więc wymagany jest bardzo precyzyjny pomiar nawet bardzo małych przemieszczeń na powierzchni części. Te przemieszczenia uwalniane są poprzez wiercenie otworów w części na którą oddziałują naprężenia, co powoduje powstanie nowego zrównoważenia naprężeń na powierzchni próbki w bezpośrednim sąsiedztwie otworów. Oprogramowanie PRISM analizuje takie przemieszczenia na podstawie korelacji obrazów cyfrowych, a następnie oblicza poprzednio oddziałujące naprężenia szczątkowe.

Technologia PRISM stanowi zdecydowane usprawnienie pomiaru, w porównaniu do konwencjonalnych, wymagających dużo czasu rozwiązań opartych o naklejanie tensometrów na powierzchnię próbki. Dodatkowo, konwencjonalne metody wiązały się z wieloma zmiennymi zwiększającymi niepewność pomiaru. Przy PRISM nie ma potrzeby na podłączanie malutkich drucików do wzmacniacza!

Dodatkowo, technologia ESPI pozwala na analizę znacznie większej powierzchni (w kształcie pierścienia wokół otworu) w przeciwieństwie do małych obszarów jak w systemach opartych o tensometry. Operator ma możliwość wyboru wewnętrznego i zewnętrznego promienia do analizy, w tym także po tym jak pomiar został już zakończony! Dla większości próbek nie ma nawet potrzeby przygotowania powierzchni. Oprogramowanie PRISM zajmuje się całym pomiarem, zbieraniem danych i analizą wyników.

Kluczowe zalety:

  • Minimalne przygotowanie: Wymagana jest jedynie czysta powierzchnia pomiarowa z małą odbijalnością (jeśli odbijalność jest wysoka, można zastosować odpowiednie środki w aerozolu)
  • Bez kontaktowa: Pomiar wymaga jedynie bezpośredniej ścieżki wizualnej do części, nie ma potrzeby stosowania żadnych tensometrów
  • Szybkość: Rozbudowany profil naprężeń z wieloma inkrementacjami można otrzymać już w pół godziny
  • Zautomatyzowany proces: Po rozpoczęciu, proces generowania profilu jest automatyczny
  • Analiza dużego obszaru: Pełny obszar wokół otworu jest poddawany analizie. Wielkość obszaru może zostać dostosowana przez operatora, w tym również po zakończeniu pomiaru
  • Określona prędkość wiertła: Wysoce precyzyjne wiercenie otworów z pełną kontrolą prędkości
  • W zależności od stanu materiału należy odpowiednio dobrać parametry w celu uniknięcia niechcianych efektów termicznych lub mechanicznych które mogą wpłynąć na otwór
  • Przyjazny dla użytkownika: Łatwe w użyciu oprogramowanie dla systemu Windows
  • Łatwy w użyciu: Automatyczny pomiar kontrolowany przez komputer
Casp System Dofinansowanie
Wdrożenie systemu klasy B2B automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy CASP System i Partnerami biznesowymi firmy.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2002 - 2022 © Copyright Caspsystem caspsystem.pl / Polityka prywatności / Zastrzeżenia prawne / Kontakt Realizacja: Beam IT